Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-13

Utvärdering av projekt Rid- och körled Gotland - HovLeden (81)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet startade hösten 2004 och beräknas vara avslutat vid årsskiftet 2006/2007, då beviljade bidragspengar är slut. Därefter ska den ekonomiska föreningen Rid- och körled Gotland stå på egna ben. Målet för 2005 uppnåddes i och med invigning av ca 10 mil led på södra Gotland. Målet för 2006 är ytterligare 30 mil.

Föreningens syfte är att etablera och sköta själva leden, vilket innebär överenskommelser med markägare, kartor och skyltning. Föreningen ska också ha en gemensam marknadsföring av HovLeden samt erbjuda gemensam bokningstjänst. Varje medlem har sedan olika saker att erbjuda besökare; boende, mat, hästskjuts, turridning, sevärdheter, aktiviteter m m.

Föreningen leds av en styrelse och arbetet görs ideellt av många medlemmar (idag ca 60 st). En projektledare anlitas på konsultbasis, motsvarande ca 70 % tjänst.

Vi önskar hjälp med utvärdering av projektet med avseende på organisation, verksamhet och ekonomi som kan vara klar i december 2006.

Info om Hovleden kan fås på: www.hovleden.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.