Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-22

Kvalitet- och miljöledningssytem vid byggföretag med huvudkontor i Örebro

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Radiator VVS AB arbetar med VVS-installationer, service, fjärrvärme, värmepumpar och totalentreprenader. Bolaget har 150 anställda och finns på tio orter i Sverige med huvudkontor i Örebro. Kunderna är fastighetsägare, byggbolag, industriföretag och privatpersoner.

Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är viktigt för bolaget, dels som konkurrensfaktor och dels för att säkerställa så att bolaget internt arbetar på ett effektivt sätt.

För att stå väl rustade inför den högkonjunktur som nu är i antågande i byggbranschen, så har företaget ett stort behov av att uppdatera sitt befintliga kvalitets- och miljöledningssystem. Företaget följer idag ISO 9001:2000.

Examensarbetet innebär:

- Du/Ni gör en analys av bolagets befintliga kvalitets- och miljöledningssystem.
- Du/Ni gör en bedömning av vad som efterfrågas av olika befattningshavare i bolaget med avseende på ett uppdaterat kvalitets- och miljöledningssystem.
- Du/Ni gör en revidering av befintligt kvalitets- och miljöledningssystem baserat på den analys/bedömning som tagits fram.
- Revideringen innebär framtagning av ett uppdaterat kvalitets- och miljöledningssystem, inklusive checklistor, som skall kunna användas i bolagets leveransprojekt.
- En viktig del blir också att integrera kvalitets- och miljöledningssystemet i bolagets interna flöden (processer).

Vi vill att kvalitets- och miljöledningssystem skall präglas av enkelhet, tydlighet och flexibilitet. Med flexibilitet menar vi att systemet med lätthet skall kunna anpassas för olika storlekar av projekt.

Vi kan erbjuda ett spännande uppsatsarbete, där Du/Ni får möjlighet att testa era nyförvärvade kunskaper i ett skarpt läge direkt från start. Under uppsatsarbetet kommer Du/Ni att få ett helhjärtat stöd av såväl ledning som övriga medarbetare.

Vi ser gärna att Du/Ni tidvis har möjlighet att vistas vid huvudkontoret i Örebro, där Du/Ni har en arbetsplats (inklusive telefon, dator etc) till förfogande.

Vi ser gärna att Du/Ni för närvarande studerar till civilingenjör, högskoleingenjör eller civilekonom, och att Du/Ni har läst kurser inom kvalitet- och miljöledning, alternativt att Du/Ni har valt detta som fördjupning.

Vi önskar ha Din/Er intresseanmälan senast 2005-10-19. Vi kan tänka oss en omfattning som motsvarar ett uppsats- eller examensarbete på mellan 10-20 veckor.

Frågor kan ställas till Niclas Undén, ekonomichef, telefon 0733-311803 eller 019-273002. Niclas Undén är också bolagets uppdragsgivare/handledare.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.