Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-15

Undersökning av koldioxidläckage från torris in i containerns lastutrymme

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagets bakgrund:
Envirotainer AB ¿ pionjär och marknadsledande när det gäller innovativa lösningar för flygfrakt av temperaturkänsliga produkter ¿ har sina kunder inom läkemedels-, livsmedels- och
hög teknologisk industri. I samarbete med flygbolag och speditörer erbjuder Envirotainer uthyrning av temperaturkontrollerade flygfraktscontainrar som utvecklas och tillverkas vid huvudkontoret i Knivsta, strax norr om Stockholm. Företaget har ca 100 anställda och finns representerat i ett tjugotal länder världen över. www.envirotainer.com

Introduktion:
För att kyla godset i Envirotainer containrar används torris (kolsyreis) som köldmedium. När denna is sublimerar bildas koldioxid. Designen av containern förhindrar att denna koldioxid skall komma i direkt kontakt med godset i lastutrymmet, men trots detta kan eventuellt små mängder koldioxid tränga in i lastutrymmet. Nu finns ett behov inom företaget att ta reda på mer fakta om detta fenomen och därför föreslås detta examensarbete.

Uppgift:
Vi söker en eller två examensarbetare till ett projekt för att undersöka:
- Om och hur det läcker in koldioxid i lastutrymmet
- Skiljer det sig mellan de olika containrarna (både mellan individen repektive sort)
- Vilka värden av koldioxid kan det förekomma inne i containern
- Vilka värden av koldioxid är ansedda som höga

Uppgiften innefattar teoretisk arbete för att ta reda på vilka nivåer som är acceptabelt för koldioxid men även praktiskt arbete såsom att planera, sätta upp och göra tester på containrar. Vidare skall rapporten skall vara på engelska, då detta är Envirotainers koncernspråk.

Till ert förfogande finns all nödvändig utrustning och självklart även handledare som kan hjälpa och guida fram till en fullständigt rapport som visar alla resultaten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.