Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-20

Hur når vi ut med friskvårdsarbete till de personer som mest behöver detta i företaget?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stora Enso Skoghall AB har verksamhet vid tre enheter i Värmland. Skoghalls Bruk är en av världens ledande tillverkare av kartong till konsumentförpackningar. Enheten i Forshaga polyetenbelägger kartong och vid Karlstad Research Centre bedrivs avancerad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Våra kunder använder kartongen framförallt till livsmedelsförpackningar. Exportandelen utgör cirka 90 procent av produktionen. Vi har sammanlagt drygt 1200 anställda.Ämnesområde:
Företagshälsovård, HR

Bakgrund/Beskrivning:
Stora Enso Skoghall AB är mån om att ha välmående personal och vill därför på bästa sätt hjälpa de anställda att få en hälsosam livsstil. Genom ett aktivt friskvårdsarbete är förhoppningen att ett av företagets verksamhetsmål, att minska sjukfrånvaron, ska uppnås.
Stora Enso Skoghall AB består av tre enheter med totalt 1200 anställda. Det är en hög medelålder i företaget och många befattningar innebär skiftarbete.

Mål:
Att undersöka hur företaget på bästa sätt ska få personalen att ändra sina levnadsvanor. Presentera lämpliga aktiviteter och andra åtgärder som leder fram till att personalen får en mer hälsosam livsstil.

Ingående moment:
1. Litteraturstudier
2. Intervjuer med delar av personalen
3. Sammanställning och analys
5. Rapportskrivning
6. Redovisning


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.