Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-20

Cannabinoid-receptorers roll vid mantelcellslymfom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Mantelcellslymfom (MCL) är ett malignt lymfom som har sitt ursprung i B-lymfocyter. Patienter med MCL har kort medel-överlevnadstid och möjligheten att ge behandling som botar är begränsad. Genom studier av global genexpression har vi funnit att MCL uttrycker höga nivåer av cannabinoidreceptorer. Genom att behandla med ligander till receptorerna har vi visat att tillväxten minskar och MCL celler dör, medan normala celler förblir opåverkade. Dessa resultat öppnar vägen för att på sikt kunna tillverka skräddarsydd effektiv medicin med få biverkningar.

Delprojekt:
- Kartläggning av signallering via cannabinoidreceptorer i MCL.
- Studier av uttryck, reglering och lokaliseringen av receptorerna.
- Undersökning av förekomst av splice-varianter med olika aktivitet.
- Tillverkning av celler med reglerbart uttryck av receptorerna.

Material:
I forskargruppen finns både personer med klinisk och molekylärbiologisk kompetens. Vi har tillgång till ett stort patientmaterial, djurmodeller av sjukdomen och MCL cell-linjer.

Metoder:
-RNA-analys: Kvantitativ real-time PCR, Array hybridisering

-Protein-analys: Immunfärgningar, Konfokalmikroskopi
Flödescytometri, Western Blotting, Eliza

-Vävnadspreparation: Snittning av fryst eller paraffininbäddat material
Laser microdissektion, Cellodling

En individuell studieplan för ett specifikt delprojekt kommer att
utabetas i samråd med den sökande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.