Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-17

Behovsstyrd resursplanering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte med uppdraget
Syftet med uppdraget är att kritiskt och objektivt granska dagens metodik gällande resursplanering av lagerpersonalen hos Elektroskandia.

Bakgrund
Driften vid centrallagret i Örebro är linjeorganiserad efter olika funktioner.

De olika funktionerna ställer olika krav på bemanningen med tanke på att arbetsinnehållet inte är likformigt fördelat över arbetsdagen.
Stora mängder gods anländer tidigt på morgonen och behöver därför lossas och registreras på ankommande avdelningen.
Under eftermiddagen ökar arbetsinnehållet på de avdelningar som arbetar för att färdigställa våra kundordrar, dessa avdelningar har ganska lågt arbetsinnehåll på förmiddagen.

Arbetsbeläggningen är således väldigt ojämnt fördelat mellan avdelningarna under arbetsdagen.
Detta gör det svårt att hitta en optimal modell för resursplaneringen.

Mål
Målet för detta uppdrag är att granska dagens modell för resursplanering samt undersöka om den är optimal.
Om inte, arbeta fram en optimal modell för resursplanering.

Leveransobjekt
Resultatet av detta arbete ska redovisas som en analys som beskriver svagheter & styrkor med dagens metodik för att planera resursbehovet.
Dessutom vill vi se ett förslag på en bättre och mer ekonomisk modell för att planera resursbehovet.

Redovisningen sker i rapportform samt en presentation av resultatet inför beställare och lokal driftsledning vid centrallagret.

Avgränsningar
Arbetet begränsas till att omfatta nödvändiga funktioner vid driften av centrallager verksamheten.
Vissa gränssnitt mot strategiskt inköp kommer att upprättas, när det t.ex. gäller tidsstyrda inleveranser.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.