Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-07

Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Juto Rhinology AB utvecklar och marknadsför teknik för objektiva mätningar i näsans slemhinnor, baserad på mångårig forskning vid Karolinska Institutet. Företagets huvudprodukt rhinostereometern möjliggör precisa mätningar av slemhinnesvullnad genom att fixera patientens huvud med en bettskena, och används t.ex. vid provokationsstudier med nya läkemedel och irritanter.

Uppgiften består i att utveckla en digital ersättning till den analoga teknik som används i dagens rhinostereometer vad avser det optiska systemet. Avsikten är att kunna genomföra och kontrollera rhinostereometriska undersökningar med hjälp av en dator.

Det optiska systemet kommer att bestå av tre huvudsakliga delkomponenter:
¿ Motoriserat objektiv
¿ Bildsensor (digitalkamera)
¿ Belysning av näshålan
Vidare krävs mjukvara för att kontrollera optiken.

Rhinostereometern ställer vissa speciella krav på det optiska systemet, t.ex. vad gäller sådant som skärpedjup och arbetsavstånd. Vi tror att det finns flera möjliga ansatser för att lösa uppgiften.

Arbetsinnehåll:
¿ Generering och utvärdering av olika designalternativ
¿ Komponentval och -inköp
¿ Praktisk konstruktion av ett fungerande system
¿ Enkel mjukvara för att demonstrera att systemet (hårdvaran) fungerar  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.