Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-27

Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
INLEDNING
Medius hjälper sina kunder att effektivisera processer med hjälp av IT. Detta sker genom rollen som oberoende rådgivare runt affärssystem, egna produkter i form av en egenutvecklad plattform för elektronisk ärendehantering kallad Mflow och en egenutvecklad produkt för webbaserad elektronisk distribution och hantering av leverantörsfakturor kallad Iflow, samt skräddarsydda applikations¬utvecklingsprojekt mot kundspecifika krav.

Medius bedriver verksamhet i Linköping och Stockholm och har lokal representation på båda orter. Huvudkontoret ligger i Linköping.
Medius ledord är kvalitet, enkelhet och närhet, såväl internt som externt.

MFLOW
Mflow är en webbaserad ärendehanteringsapplikation för elektronisk distribution av alla slags ärenden. Mflow är uppbyggt så att arbetsflöden enkelt kan definieras med villkor, ärendestatus och behörighet. I applikationen finns ett antal möjligheter till uppföljning, tex. följa ärendets gång, plocka fram transaktionshistorik eller följa upp kostnader för vissa typer av ärenden.

Genom hela kedjan loggas åtgärder och användaren kan knyta kommentarer till varje ärende. Det finns en mängd olika tillämpningsområden för Mflow.

Exempel på ärenden som Mflow redan idag används för är leverantörsfakturor, revisionsrapporter, order-/konstruktionsändringar, reklamationer och avvikelser.

IFLOW
Iflow bygger på Mflow och är en webbaserad produkt för elektronisk distribution, kontroll, attestering, arkivering och uppföljning av leverantörsfakturor.

EXAMENSARBETE
Under det senaste två åren har vi märkt en mycket stor efterfrågan på marknaden efter Mflow, och i dagsläget finns produkten installerad hos ett 15-tal kunder runt om i landet.

Under senaste tiden har det framkommit önskemål om att kunna använda Mflow på andra språk än svenska. Mflow är redan idag delvis anpassad för att möjliggöra flera språk. Dock behöver funktionaliteten genseraliseras till att omfatta hela produkten.

Exemensarbetet syftar till att uppnå ovanstående mål. Följande punkter bör belysas i examensarbetet:
1. Kartläggning av nuvarande status
2. Genomgång och belysning av nuvarande språkstöd
3. Definiera en grundarkitektur för språkhantering som omfattar hela produkten. Här bör bl.a. följande tas i beaktning:
- Effektivitet/prestanda. Språkhanteringen måste ha minimal påverkan på dessa faktorer.
- Möjlighet att byta språk under körning. En användare ska när som helst kunna byta språk och detta ska direkt slå igenom i hela applikationen
- Stöd för obegränsat antal språk
4. Anpassa nuvarande språkstöd till vald grundarkitektur
5. Verifiera grundarkitekturen genom att införa stöd för engelska i Mflow

UPPLÄGG
Nedan beskrivs ett förslag till upplägg av examensarbetet. En slutgiltig aktivitetsplan tas gemensamt fram av Medius och exemensarbetarna under arbetets första fas.
¿ Kunskapinhämtning/förstudie
o Sätta sig in i Mflow
o Definition av uppgiften
o Avgränsningar
o Tidplan
¿ Utarbetende av lösningsförslag
o Ta fram och värdera olika alternativ
o Val och motivering av grundarkitektur
¿ Verifiering av lösningen
o Anpassning av nuvarande språkstöd till grundarkitekturen
o Implementation av stöd för engelska
o Dokumentation
¿ Framtagande av exjobbsrapport

TEKNIK
Iflow är en webbaserad applikation byggd i Microsoftmiljö. Det är en fördel om man har kännedom om någon/några av de ingående komponenterna:
¿ Microsoft .NET-arkitekturen
¿ Microsoft IIS Server som webbserver
¿ Microsoft SQL Server som databasserver
¿ Microsoft Visual Studio .NET som utvecklingsmiljö

Som programspråk änvänds främst Visual Basic .NET men det är inget som hindrar att hela eller delar av examensarbetet utförs i ett annat språk kompatibelt med .NET (exempelvis C#), dock under förutsättning att resultatet kan integreras med Mflow utan problem.

UTBILDNING
Vi söker i första hand studenter från C, D eller Di-programmen.

STARTTIDPUNKT
Snarast


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.