Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-20

Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte med uppdraget
Syftet med uppdraget är att undersöka sambandet mellan orderstopp-tiden och verksamhetens processer, resurser och transportupplägg.

Bakgrund
Elektroskandia har sedan en tid identifierat ett krav som ställs från våra kunder, nämligen möjligheten att placera order senare på dagen, utan att påverka leveranstiden.
Om man placerar order innan stopp tidens utgång, så garanterar Elektroskandia leverans innan kl.12 dagen efter. (Inom Sveriges gränser)

Problemet är att Elektroskandia inte har något bra verktyg för att se hur en förskjutning av nämnda stopp-tid påverkar våran verksamhet. Vad krävs av oss för att kunna lova kunderna denna förskjutning av stopp-tiden utan att förskjuta leveranstiden?

Mål
Målet för detta uppdrag är undersöka hur en förskjutning av orderstopp tiden påverkar Elektroskandias processer och resurser vid central lager verksamheten i Örebro.

Detta arbete ska även utgöra ett hållbart underlag för ett godkänt examensarbete, där denna problemställning kopplas till relevanta vetenskapliga teorier inom supply chain management.
Omfattning

Leveransobjekt
Resultatet av detta arbete ska redovisas som en modell som beskriver logistik kostnaden som en funktion av orderstopp tiden.
Tanken är att det ska vara möjligt att arbeta med denna modell, möjlighet att ändra ingående parametrar för att på så vis kunna jämföra vilka olika konsekvenser som de ökade kundkraven för med sig. (Enkel simuleringsmodell)

Redovisningen sker i rapportform samt en presentation av resultatet inför beställare och eventuellt ledningsgruppen.

Avgränsningar
Arbetet begränsas till att omfatta nödvändiga funktioner vid driften av centrallager verksamheten, med tillhörande anskaffning av material.
Vissa gränssnitt mot strategiskt inköp kommer även det att bli nödvändigt att upprätta.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.