Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hovfjällets naturreservat ligger beläget i Torsby kommun in norra Värmland. Området avsattes år 1969 som naturreservat av Länsstyrelsen i Värmland med avsikt att värna om den särpräglade naturmiljön samt för att ge förutsättningar för ett ökat friluftsliv i området. Idag är delar av Hovfjället utmärkt som Natura 2000-område för sina höga biologiska värden.

Hovfjället har en stor betydelse för friluftslivet och är ett välbesökt turistmål, både under vinter- och sommarsäsongen. I reservatets centrala del, närmast toppen, finns en skidanläggning för slalom och snowboard. Inom reservatet finns även ett flertal iordningställda leder för längdskidor på vintern samt för vandring på sommaren.

Som ett hjälpmedel för Hovfjällets framtida skötsel och utformning är Länsstyrelsen i Värmland intresserad av att få ökad kunskap om reservatets besökare. Därför vill man göra en besöksundersökning för reservatet under vintersäsongen 2006.

Syftet med en besöksundersökning skulle vara att få svar på frågor som:

Hur många besökare har reservatet?

Vilka är besökarna?
Är det barnfamiljer, skolklasser, medelålders par eller pensionärer?

Vad är besökarnas syfte med besöket?
Slalom, längdskidåkning, skåda fågel, utflykt, bärplockning?

Hur ser besökarnas rörelsemönster i reservatet ut?
Notera på en karta hur besökarna rör sig i reservatet?

Varför har de val att komma hit? Vilka upplevelsevärden lockar mest?
Ligger området bra till avståndsmässigt eller är det för att det erbjuder kvaliteter som saknas i andra områden?

Kan vi öka antalet besök samt locka nya kategorier av besökare?
Vad saknar dagens besökare i reservatet?

Vilka förändringar skulle behöva göras för att främja friluftslivet ytterligare?
Önskar man en annorlunda skötsel av markerna/anläggningarna. Vill man ha nya anläggningar?

Varför väljer man att inte åka hit?
Vilka hinder kan undanröjas för att ändra detta?

Finns det faktorer som skulle innebära att man slutar att åka till området?
Skulle nya besökare kanske störa naturupplevelsen för dem som redan besöker området?

Hur mycket pengar är man som besökare villig att lägga ut på att ta sig till och utnyttja området?


Hur får man information om reservatet idag? Hur skulle man vilja få information?

Vet besökarna om att de befinner sig i ett naturreservat?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.