Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi på socialtjänsten i Filipstads kommun söker studenter som kan hjälpa oss att utvärdera ett projektarbete som går under arbetsnamnet ¿frimärket¿. Frimärket är ett tvåårigt projekt vars övergripande mål är välmående barn och ungdomar i kommunen. Inom frimärket är tre hemterapeuter anställda som arbetar i hemmet med barn/ungdom/familj. Hemterapi insatsen är frivillig och tillsätts i de flesta fall av socialsekreterare i samband med utredning enligt 11 kap 1 § SoL.

Projektet har tre huvudmål
· barn och ungdomar som befinner sig i riskområden skall upptäckas i ett tidigt skede
· barn och ungdomar i Filipstads kommun skall få hjälp från och med det att de upptäcks
· samhället stödresurser skall användas på ett mer optimerat vis

Projektets delmål är att
· utveckla samarbete och ansvarsfördelning med berörda aktörer
· utveckla samarbetet med skolan
· utveckla ¿bilenmötena¿ så att en gemensam behandlingsplan upprättas, på kort och lång sikt. (¿Bilen¿ är en förkortning av samarbetet mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, LSS samt Barn och ungdomspsykiatrin).
· utveckla metodik för hemterapiverksamheten.

Utvärdering av: måluppfyllelse, klienters uppfattning, nätverk och samarbetspartners uppfattning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.