Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-06

Lönekartläggning Stora Enso Grycksbo Bruk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Grycksbo Bruk, som ingår i Stora Enso Fine Paper divisionen, ligger 11 km nordväst om Falun. På tre pappersmaskiner tillverkas träfritt bestruket finpapper. Produktionen under 2004 uppgick till 242 000 ton papper. Omsättningen var samma år 1,6 miljarder kronor. Antalet anställda uppgår till ca 500 personer. Av de anställda är 25% kvinnor och 75% män.

I jämställdhetsarbetet ingår att årligen göra en kartläggning och analys över de anställdas löner och anställningsvillkor samt identifiera eventuella löneskillnader mellan könen och för lika och likvärdiga arbeten. I företagets jämställdhetsarbete saknas en bra grund att utgå ifrån i detta arbete.

Uppdraget är att göra en grundläggande lönekartläggning och analys över hur företagets löner och anställningsvillkor förhåller sig utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget innebär också att kartläggningen görs på ett sådant sätt så att den lätt kan revideras vid den årliga uppföljningen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.