Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Studenters erfarenheter av utlandsstudier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
STARS (STudy Abroad Report System) är ett nätbaserat system för rapportering av utlandsstudier. Studenter som varit utomlands beskriver sina erfarenheter av utlandsstudierna genom att fylla i ett frågeformulär med såväl öppna frågor som frågor där olika givna svarsalternativ ska rangordnas. Den öppna delen av systemet används studenter som vill veta vad andra skrivit studieförhållanden och utbildningars kvalitet vid olika utländska lärosäten. För uppföljningar och utvärderingar finns en intern sökmotor från vilken det är möjligt att exportera data till Excel eller statistikprogram.

STARS utgör ett rikt men outnyttjat underlag för utvärdering och kvalitetsuppföljning av utlandsstudier. Materialet är lämpligt för statistisk bearbetning eller en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. Exempel på frågeställningar nedan:

¿ Samverkan mellan olika skäl för utlandsstudier och hur nöjda studenterna är i förhållande till värdland
¿ Analys av förhållanden under utlandsstudierna som ser ut att samverka med hög eller låg grad av tillfredsställelse med studierna
¿ Erfarenheter av information från hemuniversitetet vid utlandsstudier
¿ Erfarenheter av stöd från hemuniversitetet vid utlandsstudier
¿ Skillnader i uppläggningen av studier mellan olika länder
¿ Studenters erfarenheter av möten mellan olika undervisningskulturer
¿ Språkkunskapernas betydelse för utlandsstudier
¿ Uppföljning av erfarenheter för vissa grupper av studenter (inom en viss utbildning eller som åkt till ett visst land): vilka förhållanden varit mycket viktiga och samtidigt fungerat dåligt?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.