Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-19

Utveckling av förstudierapporter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Förstudierapporterna skall fylla två målgruppers behov, som ibland är motstridiga, utan att bli omfattande och överarbetade. Den interna målgruppen ställer allt högre krav på tydliga redovisningar av kostnadsberäkningar medan det mot allmänheten är viktigt att visa på öppenhet för alternativa lösningar.

Bakgrund
I början av vägprojekt tar Vägverket fram så kallade förstudier för att inventera förutsättningar och ge förslag till fortsatt arbete. Förstudien är därför ett viktigt underlag som internt dokument men används också för samråd med allmänheten.

Arbetets innehåll
Uppgiften i utvecklingsprojektet är att genom dialog med Vägverkets personal och externa leverantörer ge förbättringsförslag gällande såväl innehåll som tillämpning och utformning av styrande dokument.

Metod
Resultatet redovisas förslagsvis i en mall för förstudierapporter och en instruktion för användare. Mallen grundas bland annat på handbok för förstudie och Vägverkets grafiska profil. Mallen tas fram i Adobe InDesign eller motsvarande.

Stöd
På Vägverket finns kontaktpersoner med erfarenhet från att ta fram förstudier som stöd. Inom Vägverket finns också specialister på information och kostnadsberäkningar som kan tillföra kunskap till arbetet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.