Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-16

Optimerande attitydreglering för små autonoma flygplan. (Optimizing control for MAV banking using variometer)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Små autonoma flygfarkoster kan flygas med endast ett girhastighetsgyro för attitydregleringen.
Användning av billiga piezogyron kräver en metod för att kompensera för
gyrots nollpunktsdrift.
En patenterad metod för gyrokompensering med hjälp av en
variometersignal är utgångspunkten för examensarbetet.

Arbetet omfattar följande moment och kan delas upp på flera
examensarbeten.
1. Hur kan man karakterisera den patenterade metoden i reglertekniska termer?
2. Finns det någon gren av reglertekniken som går ut på att söka sig
fram till en extrempunkt?
3. Vilken metodik kan/bör man använda för att utreda metodens möjligheter /driftbegränsningar?
4. Simulera olika fall av svängar och störningar.
5. Undersök om man teoretiskt kan beräkna vilka parameterområdensom är
användbara för t.ex steglängden och eventuella stabilitetsvillkor.

Möjlighet finns att göra verkliga flygprov med befintliga flygplan och
styrsystem tillsammans med handledaren.

Examensarbetet omfattar 20p på D-nivå. Sökanden har läst minst 140p
(LiTH krav) på civilingenjörsprogram med inriktning mot reglerteknik
och/eller signalbehandling.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.