Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-07

CFD-BERÄKNING AV BASFLÖDESGRANAT

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND:
Det är önskvärt att förlänga räckvidden för artillerigranater. Ett sätt är att förse dessa med ett så kallat basflöde i form av en krutmotor i akterdelen. Den minskar basmotståndet så att ett lägre luftmotstånd erhålles.

ARBETSPROGRAM:
Examensarbetet syftar till att öka kunskapen om basflödesgranater och att kunna modellera och beräkna dessa med CFD. Tyngdpunkten på detta arbete blir inom extern förbränning och aerodynamik. Meningen är att bättre aerodynamiska data skall kunna tas fram för banberäkning.

Beräkningarna kan jämföras mot uppmätta data från verkliga skjutningar.

LÄMPLIG STUDIEINRIKTNING: Civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, teknisk fysik eller farkosteknik med inriktning mot strömningsmekanik/aerodynamik.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.