Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-03

Utveckla och förbättra källsorteringen i Sundbybergs stad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Källsorteringen i Sundbybergs stad behöver utvecklas. I kommunen finns ca 2 000 anställda och en mängd olika verksamheter: Förskolor, skolor, äldreboenden, kontor osv. Avfallshanteringen i dessa verksamheter behöver ses över, samordnas och förbättras.

Delar som kan ingå i ex-jobbet är:
- se över hur det ser ut i dagsläget i de olika verksamheterna (till detta har vi bl.a. tänkt använda en enkät som är i princip färdig)

- ta fram förslag på hur man kan förbättra situationen

- förbereda upphandling

- införa ett nytt system

- informera de anställda om det nya systemet

Allt detta ryms kanske inte inom ett ex-jobb, men vi kommer gärna fram till ett upplägg tillsammans med ex-jobbaren som passar med både tid, intresse osv. Vi vill gärna påbörja arbetet så fort som möjligt.

Hör gärna av dig så kan vi diskutera mer!

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.