Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-29

Programvaror i säkerhetskritiska system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom bilindustrin pågår kontinuerligt utveckling av framtidens säkra fordonssystem. Som en del i detta måste utvecklingsprocessen, mjukvara och tekniker för framtagande av produkt vara av hög standard. Traditionellt sett så har den mesta mjukvaran för fordonsindustrin körts i en dedicerad hårdvara där nästan ingen interaktion förekommer med andra system eller tillämpningar. Ett exempel på en sådan uppdelning är exempelvis motorstyrningen.

I framtidens bilar kommer krav såsom kostnadsbesparingar kräva att fler och fler system samsas om samma resurser, t.ex. processor eller styrenhet. I sådana system kan mycket väl styrning och bromsfunktionen exekveras i samma processor. Under sådana omständigheter är det av yttersta vikt att din programvara inte på något planerat sätt interfererar med annan mjukvara.

Framtidens distribuerade styrsystem kan också komma att innehålla programvaror vars olika delar finns på olika styrdatorer i systemet. En distribuerad programvara måste kunna skicka information mellan olika fysiska enheter och kommer att vara delvis beroende av resultat från andra enheter. Applikationen kommer alltså att existera på flera geografiskt spridda noder, t.ex. hjul-noder i ett fordon samt i t.ex. en huvudenhet. Dessa delapplikationer eller processer utgör tillsammans helheten i applikationen.

Examensarbetet innebär att ta i drift ett distribuerat styrsystem baserat på ett modernt kommunikationsprotokoll för fordon (TTP/C, TT-CAN, Flexray, mfl.) och att därefter skapa en enkel distribuerad programvara. Hårdvaruplatform (i form av GAST-kort) finns. I framtiden är det tänkt att arbetet skall utgöra en grund till en demonstrations-platform för fordonselektronik.

Examensarbetet är lämpligt för två teknologer, vid teknisk högskola eller motsvarande, med god vana av programmering (C, C++) samt kännedom och starkt intresse för datakommunikation. Examensarbetet bör genomföras i perioden augusti-december 2005. Placering kommer att vara delvis på Open Arena Safety i Lindholmen Science Park samt Chalmers Lindholmen. Detta är ett av flera närliggande examensarbeten, vid SP och Mecel, som startar under hösten 2005. Samordning med dessa kommer att ske.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.