Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-15

Mätteknik och signalhantering av radiostrålning och elektromagnetism

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker nu 1-2 examensarbetare för ett projekt inom mätteknik och signalhantering av radiostrålning och elektromagnetism.

Syftet är att ta fram ett enklare verktyg för snabb mobil mätning och detektering av konstgjorda strålkällor som genererar elektromagnetiskstrålning, ex Microvågsungnar, TV-sändare, Elinstallationer (220 & 380v), Basstationer för mobiltelefoni, Mobiltelefoner, m.m. Dvs mätningar av högfrekventa elektromagnetiska fält (EMF-mätningar). Fysikaliska storheter som skall detekteras är konstgjord icke joniserande radiostrålning och växlande magnetfält. Instrumentet skall leverera utdata i form av mätvärden med enheterna mikrotesla och Watt per kvadratmeter (W/m2).

Det föreslagna examensarbetet innebära att skapa en prototyp med nödvändiga HW (och om så krävs SW) samt en beskriven modell för att beräkna fältstyrkor i enlighet med ovan nämnda storheter. Prototypen skall ligga till grund för en framtida tjänst inom EMF mätningar.

Krav på examensarbetarna:
Grundläggande kunskaper i elektrisk mätteknik samt goda kunskaper i elektroteknik/konstruktion är nödvändiga. Det huvudsakliga arbetet är efter examensarbetets slut ha en fungerande prototyp. Dokumentation på Svenska och/eller Engelska.

Examensarbetet kan utföras enskilt eller tillsammans med någon annan examensarbetare.

Start i sommar alt höst 2005. Ersättning utgår. Efter genomfört examensarbete kan ev anställning erbjudas.

Arbetet sker via ett mindre Aktiebolag (HIPS AB) men med om så krävs med stöd av resurser och expertis från ett konsultföretag inom radioteknik.

Vid intresse av detta examensarbete skicka en kortare beskrivning av dig själv, dina ämnesområden du skall göra ditt examensarbete inom och en CV.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.