Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-15

RFID för trådlösa applikationer med GSM/GPRS, Bluetooth och WLAN.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
RFID-tekniken blir allt vanligare i Sverige med applikationer inom de mest skilda områden för automatisk identitetskontroll och datafångst. Därmed ökar också kraven på enkel och flexibel installation i olika miljöer.


Uppdragsbeskrivning:
Ni skall ta fram en paketerad produkt för trådlös överföring av RFID-information med tvåvägskommunikation. Produkten skall vara moduluppbyggd med möjlighet till GSM/GPRS, Bluetooth eller WLAN kommunikation. Enheterna skall kunna fungera i realtid alternativt med buffrad information för senare överföring.
Möjlighet med batteridrift och ev. uppladdning med ex. solceller bör också finnas inbyggt.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.