Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-07-07

Examensarbete ¿ ¿Utveckling av nya lokala & globala tjänstepaket¿

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
DNV Nordic Countries Inspection genomför mer än 400 000 besiktningar av lyft- och tryckbärande anordningar och drygt 100 000 timmar oförstörande provning per år. Vi genomför produktcertifiering gentemot ett flertal EU-direktiv. I vår databas finns mer än 10 000 svetsarcertifikat. Vi verkar både på den lokala marknaden i Sverige samt även globalt, där vi finns representerade i över 100 länder. Detta gör att vi har en extraordinär kompetens som vi gärna delar med oss av. När nya regelsystem ska tas fram är DNV involverat. Det gör oss väl förtrogna med nya krav redan från början.

Inom DNV Nordic Countries Inspection arbetar vi aktivt med att utveckla nya tjänster inom våra kompetensområden. Vi önskar därför hjälp med att ta fram definierade tjänstepaket inom området teknisk inspektion till av oss definierade branscher.

De frågor vi önskar svar på är:

- Hur stor är marknaden för aktuell typ av tjänstepaket?
- Behöver våra interna ledningssystem anpassas för att leverera tjänstepaket bestående
av tjänster delvis levererade av andra leverantörer?
- En implementeringsplan för tjänstepaketen internt och ut mot marknaden.
- En marknads- och konkurrentanalys.

Examensarbetena kommer att redovisas i form av affärsplaner för valda tjänstepaket

Omfattning för respektive arbete 20 veckor

Vi söker dig som studerar på maskin eller industriell ekonomi och har ett intresse för tjänsteutveckling och implementering av nya tjänster ut mot den lokala & globala marknaden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.