Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-22

Separation av oligosackarider från ett modellglykoprotein med hydrofilisk interaktionskromatografi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Glykosylering är viktigt för många glykoproteiners biologiska aktivitet och är även betydelsefullt bl a för immunogenicitet och för plasmaproteiners nedbrytningshastighet. Vid produktion av rekombinanta glykoproteiner är det därför viktigt att säkerställa att en reproducerbar och korrekt glykosylering av produkten har skett.

Examensarbetet innebär att sätta upp och optimera en hydrofilisk interaktionskromatografi (HILIC) metod för separation av oligosackarider som klyvts av med ett enzym (PNGase F) från ett modellglykoprotein. Före HPLC/HILIC märks oligosackariderna in med ett fluorescerande reagens, 2-aminobenzamid (2AB), för att möjliggöra detektion mha fluorescense vid analysen.

Den erhållna analysmetoden, kompletterat med ytterligare analyser av kolhydratstrukturen bl a mha masspektrometri, är tänkta att senare användas för att karakterisera olika rekombinanta proteiner. Ett annat viktigt användningsområde är naturligtvis att mha HILIC säkerställa produktkvaliteten, map glykosylering, i olika processteg och i slutprodukten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.