Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-25

Systemering av driftdatabas, vidareutveckling och omkoppling till centralt lagrad data

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
På utvecklingsavdelningen Powertrain Control System har vi en databasapplikation (implementerad i matlab) där vi kan söka en population av lastbilar och analysera utläst driftdata. (Driftdata är en samling räknare som loggar bilens karakteristik och används bl.a. för att förbättra bränsleförbrukning i kommande lastbilar.) Mekaniker läser i nuläget ut driftdata från bilar på verkstad och skickar sedan informationen till R&D för uppdatering av databasapplikationen. I framtiden kommer dock avläsningen att ske automatiskt och driftdata kommer att lagras i en central databas. Det finns ett behov att från applikationen komma åt det centralt lagrade driftdata samt utöka analysapplikationen med nya funktioner i för att göra bättre analys av driftdatat.

Analysdel:
¿ Hur kan en existerande Matlab-applikation (A) mot access anpassas mot en SQL server?
¿ Vilka nya sökfunktioner är önskvärda?
¿ Hur kan ett annat styrsystems (växellåda och retarder) driftdata inkluderas i samma applikation?
¿ Är A tillräckligt kraftfull för att kunna hantera de mängder data som kan bli i en populationssökning?

Implementationsdel:
¿ Göra en anpassning med nuvarande applikation för att hämta driftdata från en SQL server istället för MS Access.
¿ Implementera nya sökfunktioner i A
¿ Presentera mer driftdata som är inkommet från motorstyrsystem.

Vi söker en person med inriktning till datateknik, programutveckling och databaser.

Utvecklingsmiljö:
Matworks Matlab, MS SQL Server, MS Access 2002

Lämplig profil:
Datalogisk inriktning

Handledare:
Johan Gerhardsson, NEQ, [email protected], 08 553 82 004
Björn Bertmar, NEQ, [email protected], 08 553 85 179


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.