Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-18

Må bra-utredning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, är en organisation för spelföreningar av olika slag. Rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel, kortspel, dataspel, airsoft och paintball är de huvudsakliga verksamheterna. Med syfte att spela spel och ha roligt tillsammans engageras ungdomar och spelintresserade över hela landet. Förbundet har cirka 2 500 föreningar med 90 000 medlemmar.
För mer information: http://www.sverok.se

Detta är en utredning som syftar till att besvara följande fyra frågeställningar:
- Finns det någon form av mobbing i Sveroks organisation?
- Råder ett onödigt hårt diskussionsklimat i organisationen?
- Mår någon människa dåligt av att engagera sig i förbundet?
- Hur kan man (om problemet finns) åtgärda de tre ovanstående punkterna?

För att förbundet ska kunna utvecklas är det viktigt att alla har kul och trivs med sitt engagemang. Därför behöver klimatet inom Sverok präglas av respekt och förståelse för andra. Må bra-enkäterna från 2004 ska följas upp med en ny undersökning av hur förbundets sociala miljö är.

För detta examensarbete rekommenderar vi student som går utbildning med anknytning till någon av följande inriktningar:
- Psykologi
- Sociologi
- Personalvetenskap
- Statistisk kompetens är ett plus

Sverok kommer i detta examensarbete att bistå med källmaterial och kunskap kopplat till ovanstående frågeställningar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.