Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-21

Morgondagens kund ¿ hur ser han och hon ut?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges detalj- och partihandelsföretag med ca 15 000 medlemsföretag. Svensk Handels uppdrag är att förbättra för handeln så att den ökar. För mer information: http://www.svenskhandel.se/
Till Svensk Handels västra region är ca 3 800 medlemsföretag anslutna och detaljhandeln omsätter drygt 75 miljarder kronor och sysselsätter ca 45 000 medarbetare.

En av huvudfrågorna för detaljhandeln i stort handlar om morgondagens kundbeteende.

Förslag på frågeställningar som vi önskar behandlade i detta examensarbete/uppsats är:

 Vilka konkurrensmedel värderar dagens kund högst? Pris? Miljö? Affärsetik? mm
 Vilka konkurrensmedel kommer att värderas högst om 10 år?
 Hur bör utbudet förändras vid dagens handelsplatser för att möta morgondagens kunder?
 Vilka miljöer kommer att efterfrågas av morgondagens kunder?
 Hur bör detaljhandeln kommunicera med morgondagens kund?
 Hur kan detaljhandelns andel i den totala privata konsumtionen öka?
Vi är öppna för diskussion och vidareutveckling av förslagen.

Svensk Handel kommer i detta examensarbete att bidra med kompetens kring nuläget av handeln i Sverige och regionen. Därutöver kommer Svensk Handel att bistå med källmaterial kopplat till ovanstående frågeställningar.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.