Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-19

Rehabilitering i Skogen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi på skogsvårdsstyrelsen ska i samarbete med arbetslivstjänster, som arbetar med motivationshöjning och vägledning, starta ett rehabiliteringsprojekt för ca 10 st långtidssjukskrivna i Gävletrakten. Rehabiliteringsprojektet kommer att pågå i 10 veckor. 3 dagar i veckan kommer de att leta efter oupptäckta lämningar i skogen och en dag i veckan kommer de tillbringa med Arbetslivstjänster.
Konceptet är relativt nytt, vi vill därför ha en oberoende part som gör en utvärdering av projektet.
Intervjuer av deltagare ska ske före projektets början, ev. under tiden projektet pågår och till sist efter projektets slut.
Därefter vill vi ha en samanställning och analys av vad deltagarna svarat.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.