Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-30

Utvärdering av medborgarförslag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Karlskoga kommun ligger i Värmland och har ca 10 000 invånare. Sedan början av 2004 har medborgarna i kommunen möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Fram till idag har ett knappt tiotal medborgarförslag inkommit, av dessa har två hittills gått till beslut.

Efter reformen för två år sedan anser kommunstyrelsens ledningskontor att det är läge att utvärdera reformen. Här kommer förslag på frågor som kan användas:
- Hur har reformen gått?
- Har den gett det politiska forumet den kontakt med medborgarna som eftersträvades?
- Hur är läget i andra kommuner?
- Vad gör vi bra/dåligt?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.