Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-29

Varför har NOx-utsläppen minskat? - kartläggning och analys på fjärrvärmeverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mölndal Energi producerar fjärrvärme och på några år har utsläppen av NOx minskat.

Uppgift:
Att kartlägga och analysera vilka olika faktorer som bidragit till minskningen av NOx. Eventuellt jämföra med andra verksamheter och komma med förslag på förbättringar. Examensarbetet avgränsas tillsammans med handledare från utbildningen, studenten och företagets kontaktperson. Examensarbetet kan vara 10-20 p.

Företaget tillhandahåller arbetsplats.


För mer information kontakta Karin Degerfeldt på Miljöbron.
Tel: 031-202 789, 0702-394144
E-post:[email protected]

Intresseanmälan ska innehålla:
-Kontaktvägar
-Utbildning samt eventuellt andra erfarenheter som kan vara intressant för uppgiften.
-När exjobbet/uppsatsen är aktuell i tid och i vilken omfattning. 10-20p?
-Finns handledare från din utbildning?
-Mycket kort motivering till varför uppgiften intresserar

¿och skickas till [email protected]

Anmälningarna behandlas löpande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.