Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-20

Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den sociala ekonomin, alltså föreningar och kooperativ, är en sektor i tillväxt. Det handlar om personalgrupper som knoppar av från offentlig sektor: före detta fångar som startar boende och arbetsplatser för andra som vill lämna kriminalitet och missbruk; föräldrar som startar gruppbostäder, skolor och förskolor; fria konsulter och journalister som delar lokal; företagare som tar gemensamma affärer i ekonomiska föreningar, bredbandsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar.

Det finns flera olika aspekter inom denna sektor som kan belysas och utredas av flera studenter inom olika ämnesområden t ex:

Ekonomi
Hur och på vilket sätt bidrar dessa verksamheter till hållbar ekonomisk tillväxt? Vad finns det för utvecklingspotential? Vad ger det för samhällsekonomisk nytta? Hur ser tillgången på riskkapital ut? Beskrivning av företagande inom föreningar och kooperativ samt undersökning av befintlig statistik.

Samhällsvetenskap och statskunskap/Förvaltning/ Sociologi t ex
I dagens samhällsdebatten förs ofta fram att vi måste ha fler företagare, fler kvinnor som företagare, mer empowerment och mindre diskriminering. Men för föreningslivets och kooperativets företagande tycks det finns hinder i den befintliga strukturen. Ofta handlar det
t ex om att starta företag på områden där den offentliga sektorn tidigare haft monopol.
Ett konkret exempel är kooperativ som vill driva äldreomsorg i Gunnared och Bergsjön. Här har storstadssatsning och EU-stöd mobiliserat och verkat för delaktighet och mot diskriminering. Men när de offentliga projektpengarna är slut så blir det igen upphandling, trots att deras verksamhet t ex inte blir dyrare och att de kan erbjuda äldreomsorg på språk som vårdtagarna förstår. Fackförbund och politiska ideologier är andra faktorer som påverkar utvecklingen.

Ytterligare en aspekt att belysa inom den sociala ekonomin är empowerment. Det handlar i många fall om utanförstående grupper som använder samarbete som ett sätt att skapa eget arbete, omsorg, rehabilitering osv.

Kontakta Ingrid Bexell Hulthén - [email protected] för att diskutera idéer och innehåll inom området.

Kooperativ konsults uppgift är att främja kooperativ eller annan social ekonomi med bl a rådgivning, lokal utveckling, utbildning och utredningar - http://www.kooperativkonsult.coop/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.