Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-14

System för hantering av geografisk information i en databasmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete för två personer.

Bakgrund: Hanteringen av geografiska data i samband med distribuerad simulering, visualisering, terränganalys etc måste i framtiden kunna innefatta såväl befintliga som nyinsamlade data och/eller förändringar i dessa data som resultat av simuleringar. För detta krävs en tjänst som kommunicerar med de ingående simuleringskomponenterna, försörjer dessa med aktuell geografisk information, och kan ta emot och utföra förändringar. Tjänsten bör samtidigt kunna hantera olika versioner av geografisk information över samma område.

Innehåll: Arbetet innefattar utveckling av en datamodell samt implementation av system för hantering (förändring, uppdatering, etc) av geografisk information i en distribuerad simuleringsmiljö. Datahanteringen sker i en Oracle-databas. Arbetet förutsätter kunskaper i programmering (C++/java) samt goda kunskaper om databaser och SQL.

Utbildning: Civilingenjörsutb C, D eller motsvarande. Erfarenhet av GIS är meriterande. Svensk medborgare.

Arbetsort: Linköping, avdelningen för Sensorteknik, institutionen för Lasersystem


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.