Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-28

Biologiska skyddseffekter av antioxidanter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta projekt är ett samarbete med organiska kemister vid Uppsala universitet och rör biologiska skyddseffekter av antioxidanter. Antioxidanterna är utvecklade för att effektivt neutralisera fria radikaler som annars kan skada DNA, kolhydrater och proteiner. Antioxidanterna är i huvudsak Tellurbaserade och utvecklas av kemisterna och tanken med projektet är att testa deras skyddande och ev. toxiska effekter i cellulära system (odlade celler).

En intressant applikation av antioxidanter inom biologi/medicin är eventuell skyddseffekt mot strålning men kanske framför allt som en komponent som reducerar den mängd DNA-skador som uppstår kontinuerligt under cellens normala metaboliska processer. Detta kan ha stor betydelse för att förstå hur celler med genetiska defekter kan påverkas av antioxidanter. Preliminära resultat pekar på att celler med defekter i reparationsproteinet KU86 (en av tre proteinkomponenter i reparationskomplexet DNA-PK som behövs för reparation av dubbelsträngsbrott på DNA) skyddas av vissa antioxidanter.

Projektet är experimentellt och inkluderar celltester med klonogen överlevnad, test av reparationsdefekta cellmutanter och skyddseffekter mot strålning. Andra tekniker som kan bli aktuella är in situ detektion av DNA-skador (immunocytokemi) och kromosomanalyser (mikrokärnor).

Projektet lämpar sig för examensarbete inom molekylärbiologi eller naturvetenskaplig utbildning med minst 40p biologi, biomedicinarutbildning, civilingengörsutbildning inom molekylär bioteknik, teknisk biologi eller motsvarande.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.