Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-07-01

Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är ett ledande internationellt företag inom elsektorn med 85.000 anställda i hela världen och vår kärnkompetens ligger inom Elektrisk Distribution-Industriell Automatisering. Inom området Installation utvecklar vi bland annat produkter för fördelning av el, data och tele som t.ex. uttagsstavar, golvboxar och kabelkanaler. De används bland annat i kontorsmiljöer.
Er uppgift hos oss skulle vara att ta reda på tendenser för installationsmetoderna inom vårt produktområde. Detta omfattar ett strategiskt perspektiv samt vissa tillämpningar av detta på produktnivå. På den strategiska nivån ska ni kartlägga vilka krav kunderna kommer att ställa och hur vi kan bemöta dessa. Detta arbete ska kunna användas som bas för framtida marknadsföringsplaneringar för produkter. Denna del ska utgöra 75% av hela arbetet. På den praktiska nivån ska ni utvärdera vilka produktegenskaper som kommer att krävas för att möta de kommande kraven. Denna del är ganska kreativ och flexibel och ska utgöra 25% av arbetet. Detta kan man sammanfattar till följande forskningsfrågor:

1. Vilka krav ställs på en kontorsinstallation om 5-10 år?
2. Vilket installationssätt och vilka produkter uppfyller kraven på en typisk installation?

Under arbetets gång kommer ni att ha kontakt med elinstallatörer, konsulter, säljare och produktutvecklare eftersom ni kommer att känna pulsen på marknaden. Arbetet innebär först en kvalitativ del, där ni intervjuar lämpliga personer för att komma fram med olika scenarier. Sen ska de värderas med hjälp av en kvantitativ del för att värdesätta dem.
Vi har dator och kontor för er i Nyköping, dessutom har vi så klart massvis med kundrelationer som ni kan utnyttja. Låter det kul? Om ni är intresserade så ta kontakt med mig på telefon 0155 265230 så skall jag förklara mer i detalj.
Med vänliga hälsningar

Ralf Böge ¿ Product Manager Trunking


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.