Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-16

FÄLTSTUDIE AV ÄNGSFLORA PÅ VIKASKOGS HERRGÅRDS EGENDOM

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vikaskog herrgård ligger på Lilla Lindhult 1:4 i norra Skaraborg (¿Arns trakter¿) i Västergötland.
200 m över havet ligger den i böljande landskap bevuxet med blandskog. Här finns det en skogssjö, en bäck och flera småvatten samt diken. Området har i århundraden hävdats som åker, betesmark, slåttermark och skogbruk. Sedan mitten av 1900 talet har något lantbruk inte förekommit. Konstgödsel och bekämpningsmedel har inte använts. Dess värre blev området till stor del övervuxet med skog.
Vi har funnit fornlämningar, stenrösen tillhörande medeltida och senare århundradens lantbruk samt intressant flora. Bland annat finns här en eklund, hassellundar, alkärr och tibastfält. Tibasten är sällsynt i Västra Götaland och fridlyst.
De senaste två åren har vi röjt i skogen. Planer finns att återuppta djurhållning.
Vi vill ha hjälp med:
¿ en kartläggning av ängsflora på Vikaskogs herrgårds egendom.
¿ en kartläggning av våtmarksfloran på Vikaskogs herrgårds egendom
¿ förslag till vidare åtgärder beträffande bevarande och underhåll av biotoper.

Syftet är :
att öka kunskap om floran på Vikaskogs herrgårds egendom
att sprida den kunskapen
att bevara de värdefulla biotoperna
att driva djurhållning på ekologiskt optimalt sett


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.