Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-19

Kommunikationsgränssnitt för automationsutrustning i Vattenkraftstationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En ny IEC-standard för datakommunikation mellan olika enheter inom en vattenkraftstations kontrollanläggning är under utveckling. Standar¬den använder samma kommunikationsprotokoll som IEC 61850, vilket är en standard för kommunikation inom transformator- och nätstationer. Det som skiljer är att en ny informationsmodell specificeras för att beskriva vatten¬kraftspecifika objekt och tillhörande data.

Vattenfall använder turbinregulatorer implementerade i Siemens Simatic S7-300 system exempelvis, och då S7 är en vanligt förekommande systemfamilj så är utvecklingsarbete generellt intressant för automationsleverantörer.

I samband med en vidareutveckling av strategier och beslut inom Vattenfall AB Vattenkraft behöver förutsättningar och konsekvenser av införande av det nya standardiserade kommunikationsgränssnittet på bred front utredas. Teknik, teknisk support, kostnader och förtjänster relaterat exempelvis branschobundna protokoll såsom Profinet är viktig input.

Kommunikationsstandarden IEC 61850 behöver testas och verifieras i en testimplementation innan principiella beslut fattas.

Problembeskrivning: Utred alternativa lösningar för konfigurering och implementering av standardiserad informationsmodell, informationsutbytes¬modell och kommunikationsprofil i PLC-system för elkraftapplikationer, t ex Simatic S7 system.

Utarbeta designförslag omfattande hårdvara och mjukvara samt om möjligt implementera IEC 61850.

Specificera testfall för verifierande tester.

Dokumentera erfarenheter av utveckling och testning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.