Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Design av platsbyggda konstruktioner för friluftsliv, kulturskydd och viltvård

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rastplatser, vandringsleder, bryggor, broar, vindskydd - det finns ett stort designbehov av vår bygda utemiljö, ett eftersatt område.

Friluftsområden behöver kontinuerligt underhåll och utbyggnad av exempelvis rastplatser och vandringsleder.

Bygg med lokalt virke
Att bygga med lokalt virke är miljövänligt och kan anpassas efter rådande förhållanden då allt planeras och byggs på plats.
Behovet är stort av funktionellt designade byggnationer som tillgodoser de behov som gamla, barn och handikappade har. De måste byggas utan tryckimpregnerat virke men ändå hålla i årtionden.

Grönt trä
Begreppet ¿Grönt trä¿ står för utomhusbyggnationer anpassade för hög tillgänglighet och god miljöanpassning.
Under ett årtionde har kommuner och företag i Sverige utvecklat nya metoder för att gå från råvara i lokal skog direkt till färdiga produkter, t.ex. en rastplats.

Design för tillgänglighet
För att alla besökare skall kunna få glädje av naturområdet ställs höga krav på tillgänglighet, även med rullstol eller svaga knän.
Därför krävs god design av rastplatser, vandringsleder och informationsskyltar.

Praktiska metoder och planering
Förädlingen från trädet i skogen till den färdiga rastplatsen kräver speciella maskiner och verktyg samt god planering.
Den revolution inom småskalig träförädling som skett i Sverige de sista 15 åren har skapat möjligheter för rationell produktion på plats. Dessa metoder används idag av ett hundratal kommuner i Sverige med gott resultat.

Efterfrågad kunskap
Kombinationen av kunskap utgör en god bas för att arbeta med byggnationer i skyddade naturområden i samhällets regi.
Men även inom privat sektor efterfrågas ändamålsenliga byggnationer i trä t.ex. jakttorn, uteplatser, stängsel och vindskydd.

Logosol har utvecklat en form för exjobb och uppsatser som innebär att arbetet delas in i mindre block där specifika uppgifter skall lösas. Läs mer på
http://www.logosol.se/webb/kundservice/1007a-om_logosol_student.php


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.