Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-02

Gruppering av flygaskor efter potential

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Med utgångspunkt i geotekniska egenskaper och funktionskrav vid förstärkning av bl.a. vägar förefaller flygaskor i många fall vara ett bra alternativ ur en teknisk och inte minst ekonomisk synpunkt. De geotekniska applikationerna för flygaskor är många, där materialets stabiliserande, isolerande eller bärighetshöjande egenskaper, kan nyttjas i t ex mark- och vägbyggnad som bärlager, tätskikts- eller sluttäckningsmaterial eller vid jordförstärkning. Flygaskor från olika producenter har dock olika korndensitet, torrdensiteter, packbarhet, optimal vattenkvot, porositet/portal, permeabilitet, skjuvhållfasthet etc.
Syfte
Syftet med detta examensarbete är att utifrån tidigare och i arbetet erhållna resultat karakterisera och gruppera olika flygaskor efter tekniska egenskaper och möjlig användningsområde.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.