Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-02

Reningsmetoder för att minska luktproblem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid tillverkning flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) sker det en okontrollerad avgång av ammoniak som kan medföra arbetsmiljö och luktproblem.

Syftet med examensarbetet är att sammanställa möjliga reningsmetoder som kan minska luktproblemen vid tillverkning av FSA. I arbetet ingår också att sammanställa möjliga användningsområden för ammoniak samlas upp. Användning för ammoniak är direkt för gödning men även som tillsats i gödselmedel, som kylmedium, som lösningsmedel och som pH-regulator. Ammoniak används även vid rökgasrening för reduktion av kväveoxider.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.