Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-22

Lakningsmetoders påverkan på lakningsresultat

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning

Idag nyttjas lakningsstandarder vid karakterisering av avfall. Lakningen utförs ofta vid ett pH- och redoxpotentialvärde. Tolkningen av lakningsresultaten fungerar dock mindre tillfredsställande när redox-känsliga ämnen ingår i det material som bedöms. Några exempel är svavelkis (pyrit), kisaska, sulfidjord, CCA förorenad jord.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att genom att utföra lakning av några typiska redox-känsliga material visa på att dagens bedömningsunderlag är bristfällig.

Metod
Litteratur och labstudie
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.