Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-20

Processbarhetsstudier för mark förorenad med explosivämnen och tungmetaller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet rör laboratoriestudier för att utvärdera möjligheter att sanera en komplicerad blandförorening med explosivämnen (TNT, RDX) samt tungmetaller (Pb, Cu, mfl). I projektet kommer uppställning och utvärdering av analytiska metoder för explosivämnen att ingå. Bestämning av grundläggande karaktäristik hos föroreningarna (sorption, förekomstformer etc) skall genomföras vilket skall relateras till möjligheter att använda olika tekniker. Speciellt kommer möjligheter att kombinera jordtvätt och bioremedieringsmetoder att belysas.

Projektet kommer att bedrivas på MTM's laboratorium på SAKABs industriområde inom ramen för ett större forskningsprogram med efterbehandling som tema (www.oru.se/nat/mtm/bg/efterbehandling)

Forskningsprojektet kommer att bedrivas vid det mångvetenskapliga forskningscentrat Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro universitet och handledare är docent Patrick van Hees.
Önskad utbildning: kemi, miljövetenskap, geo/markvetenskap eller motsvarande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.