Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-30

Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Länsstyrelsen arbetar direkt under regeringen med statliga uppgifter som omfattar hela samhällsstrukturen Vi vill vara en statsförvaltning i medborgarnas tjänst. Vi slår vakt om de värden som präglar svensk statsförvaltning: demokrati, rättssäkerhet, öppenhet och effektivitet. Vi arbetar i en platt organisation där processinriktat arbetssätt och delaktighet är nyckelord. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. Ett av våra uppdrag är att regionalt anpassa de nationella miljömålen och stimulera en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag om att använda miljöledningssystem som metod för att säkerställa miljöfrågorna vägs in i alla delar av verksamheten. Det är viktigt att Länsstyrelsen, som en stor regional aktör, föregår med gott exempel och verkar för miljö- och hållbarhetsfrågor både internt inom organisationen och utåt mot medborgare, kommuner, organisationer och företag.

I miljöledningssystemet ingår vår miljöpolicy med en vision om hur vi kan bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle. Där finns också mål och aktiviteter för det interna miljöarbetet under året.

Organisationen av det interna miljöledningsarbetet bygger på att alla enheter har en miljökontaktperson och tillsammans med miljösamordnaren bildar de en miljöledningsgrupp. Gruppen tar fram förslag på miljöledningsmål och aktiviteter för varje år. Länsledningen fastställer målen. En av årets aktiviteter är att ta fram ett förenklat och anpassat system för att granska och följa upp vårt miljöledningsarbete och genomföra en revision.

Vi söker dig som under höstterminen vill göra ett examensarbete inom intern miljörevision. Du bör ha gått en kurs i miljöledningssystem eller ha praktisk erfarenhet av miljöledningsarbete. Uppgiften består av att ta fram en metod och genomföra en intern miljörevision. Du bör ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Miljösamordnaren kommer att vara handledare och bollplank. Enheternas miljökontaktpersoner kommer att delta i delar av revisionens genomförande.

Din uppgift blir att:
- Ta fram en metod för att genomföra en förenklad och anpassad
intern miljörevision på Länsstyrelsen med t.ex. mallar och
rutiner.
- Att tillsammans med miljösamordnaren utbilda Länsstyrelsens
miljökontaktpersoner inför revisionen.
- Genomföra revisionen tillsammans med miljökontaktpersonerna.
- Göra en skriftlig sammanställning av resultaten från revisionen.
- Ta fram en metod för att utvärdera genomförd revision.
- Göra en skriftlig sammanställning av utvärderingen.
- Presentera resultaten muntligen.

Är du intresserad? För mer information är du välkommen att kontakta miljösamordnaren, Maria Johansson på telefon 019-19 39 91 eller [email protected] Du kan läsa mer om miljöledningssystemets uppbyggnad på www.t.lst.se under om Länsstyrelsen och Så arbetar Länsstyrelsen. Hör av dig så snart som möjligt, senast den 17 juni 2005.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.