Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-18

Undersökning av normaltillstånd i vattendrag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
NCC Roads levererar produkter och tjänster som används i och kring vägar. Men produkterna går också att använda till en rad andra ändamål. Affärsområdets verksamhet spänner över hela kedjan från produktion av kross- och asfaltprodukter till beläggningsarbeten, vägservice, vägunderhåll samt trafiksäkerhet i form av vägskyltar.

Uppgiften blir att utföra undersökningar på olika områden, i skog, åker eller annan vegetation. Detta kan sedan kopplas till tillståndet på utgående vatten från våra berg- och grustäkter samt hur det påverkar miljön. Mätningar finns från tidigare år för pH, konduktivitet, nitrat, nitrit, fosfor osv. som kan kompletteras med mätningar under examensarbetet. Projektet är aktuellt till hösten 2005.

Frågeställningarna kan omarbetas och vi är även öppna för andra idéer från studenter men kravet är att examensarbetet skall vara av intresse för NCC. Kontakta oss gärna för en diskussion. Vidare kommer NCC Road AB avgöra vilka och hur många examensarbeten som kommer att utföras beroende på vår egen arbetssituation och först till kvarn principen gäller.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.