Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-27

Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Karlshamn Kraft AB (KKAB) äger och driver Karlshamnsverket. Vi tillgodoser våra ägares behov av i första hand topplast och reservkraft. Sydkraft äger 70 % och Fortum 30 %. KKAB är ett dotterbolag i Sydkraft-koncernen.

Karlshamnsverket består av tre oljeeldade kraftverksblock på vardera 340 MW. Den totala effekten på cirka 1 000 MW motsvarar ungefär två små kärnkraftaggregat eller ett stort. Kraftverket togs i bruk under åren 1969-73, som ett topp- och reservkraftverk. Det ska användas när vattenkraft och kärnkraft inte räcker till, på grund av hög elförbrukning, driftstörningar eller vattenbrist. När kraftverket inte producerar el hålls det ofta i hög beredskap. Det innebär att elproduktion kan påbörjas inom två timmar från startorder. Den höga beredskapen innebär ett stort behov av hjälpenergi. Karlshamnsverket är konstruerat med en hög automatiseringsgrad för snabba starter och laständringar.

Block 3 på Karlshamnsverket är försett med bästa tillgängliga reningsteknik med avseende på NOx- och svavelutsläpp.

Som ett led i pågående effektiviseringsplan försöker KKAB att minska hjälpenergiförbrukningen. Hjälpenergin tillförs till kraftverket dels som el och dels som olja och används som el eller ånga.

Mål

Examensarbetet skall kartlägga hur den tillförda hjälpenergin utnyttjas samt hitta möjliga områden för att minska förbrukningen.

Examensarbetet utföres på plats på Karlshamnsverket, men kan kombineras med distansarbete.

Utbildning: Civilingenjör / Energitekniksinriktning (kemi, maskin, el eller motsvarande)

Antal studerande: 2

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.