Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-16

Basis of SHE

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete, 20p: Basis of SHE

Uppdragsgivare: AstraZeneca, Södertälje

Lämplig utbildningsbakgrund:
Examensarbetet är lämpligt för 1-2 civilingenjörsstuderande, eller motsvarande, med studieinriktning inom SHM (Säkerhet Hälsa och Miljö). Du bör ha ett intresse för produktion och praktiskt SHM-arbete.

Bakgrund:
Multipurpose-fabriken, TPT är en av AstraZenecas tablettfabriker i Gärtuna, Östertälje. På fabriken tillverkas ca 2-3 miljarder tabletter årligen fördelat på ett 40-tal olika produkter. Tillverkningen sker i de tre huvudstegen granulering, tablettering och dragering. På grund av det breda produktsortimentet finns stor variation i tillverkningstekniker och ingående råvaror. Här finns dammande processteg, etanolbaserade lösningar, några allergiframkallande ämnen och automatiska processteg såväl som de med ett stort inslag av manuell hantering.

För tillfället pågår en översyn av verksamheten ur ett ATEX-perspektiv. Dessutom har AstraZeneca målet att varje fabrik ska upprätta en så kallad Basis of SHE.

En Basis of SHE är ett dokument där fabrikens SHM-ledningssystem och alla SHM-relaterade frågor hanteras. Här ska verksamhetens riskområden och riskåtgärder kartläggas och dokumenteras. Dokumentet ska vara utformat på ett lättöverskådligt sätt och vara användarvänligt både med avseende på att hämta information ur och att kunna ha dokumentet uppdaterat.

Syfte:
Syftet med examensarbetet är att:
- ta fram en modell för Basis of SHE
- ta fram Basis of SHE-dokumentet
- implementera Basis of SHE i organisation och SHM-ledningssystem
- utföra riskgranskningar på kritisk utrustning.

Kontakta:
Peter Adolfsson på telefon 08-552 598 69

Hur söker du ex-jobbet?
Ansöker gör du genom att maila din CV och personligt brev till så snart som möjligt till: [email protected] Märk mailet ¿Säkerhet Hälsa Miljö¿.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.