Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-11

Research, kategorisering och analys av material till bok

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Författare med kommande bok om människans natur och beteende har ett uppdrag om att samla in information om ämnet inom historia, biologi, socialantropologi, etnologi, medicin m fl. Det handlar om att hitta lösningar för att få fram ibland svårhittad information på Internet. I uppgiften ingår också att strukturera och analysera materialet som t ex vad är goda respektive dåliga egenskaper hos människan samt i övrigt följa bokproduktionsprocessen.

För den som inte bor i Stockholm sker arbetet i ett virtuellt team med telefonmöten, dagliga avstämningar via e-post men också vanliga möten.

För vidare diskussion om uppgiftens innehåll och upplägg kontakta [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.