Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-09

Kontaktförbindningar på räls

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Pinnlödning är en metod som används inom Banverket för anslutning av el-och signalledningar.
Anslutning av ledningar via hål borrade i räler är en relativt ny metod som blivit populär inom flera förvaltningar utomlands.

Examensarbetet går ut på att undersöka inverkan av pinnlödning och borrning på järnvägsrälernas hållfasthet och beständighet. I examensarbetet kommer olika typer av experiment att utföras för att undersöka dessa två metoder som används för att göra kontaktförbindingar på räler. Arbetet syftar till att ta fram relevant data samt att utifrån den erhållna informationen ge rekommendationer om vilken metod som passar bäst och är mest tillämplig för svensk järnväg.


Omfattning av examensarbetet
Pinnlödning
1. Test med minst två olika typer av utrustning på olika typer av rälsmaterial, särskild vikt läggs här vid repeterbarheten.
2. Undersökningar av förbindningarnas hållfasthet genom att t. ex dragprov.
3. Undersökning av strukturförändringar i materialet p.g.a. de temperaturförhöjningar som sker vid pinnlödning. Det kan även vara av intresse att undersöka hur lodet penetrerar korngränserna i rälsmaterialet.
4. Test i klimatkammareKontaktförbindning genom borrning
1. Litteratursökning, insamling av information om metoden från förvaltningar med erfarenhet av kontaktförbindningar via borrning.
2. Provborrning på räler av olika stålsort, montering av förbindningar.
3. Metallografiska undersökningar av hålen före och efter montering av förbindningar.
4. Test i klimatkammare

Examensarbetet utförs både på Banverket och på materiallaboratoriet på Högskolan Dalarna.(http://www1.du.se/iot/maskin/mtrl/).

Ersättning för examensarbetet utgår.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.