Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-10

Hållbar regional utveckling (UK 04)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Regionförbundet i Kalmar län är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kalmar län med uppdrag att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ingår bl a att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram (RUPEN) och ett regionalt tillväxtprogram (RTP) och att samordna genomförandet av dessa program.

Regionförbundet har under de senaste åren arbetat aktivt med frågor kring hållbar utveckling. Nu försöker vi hitta metoder och verktyg för att ¿hållbarhetssäkra¿ det regionala utvecklingsarbetet. Detta sker bl a i form av ett projekt som stöds av NUTEK.

Vi vill nu ha hjälp med en extern granskning och analys av det arbete som pågår och tror att detta kan vara en lämplig studentuppgift. I arbetet kan ingå att
-Analysera och diskutera begreppet ¿hållbar utveckling¿ i perspektiven regional utveckling och regionala samverkansorgan (som ju är politiskt styrda)
-Analysera, diskutera och dra slutsatser av den avgränsning av hållbarhetsarbetet som tillämpas i Kalmar län och dess relevans för hållbar regional utveckling
-Dokumentera, analysera och dra slutsatser av den förändringsprocess som projektet avser och de metoder som används
-Samla kunskap om och identifiera de viktigaste drivkrafterna och förutsättningarna för en miljö- och hållbarhetsdriven utveckling i länet.
Vi tror att arbetet bl a ska innehålla intervjuer med ett antal nyckelpersoner, t ex handläggare och politiker i vår egna organisation, medlemmar i det regionala tillväxtprogrammets partnerskap och projektägare.
I vårt regionala hållbarhetsarbete försöker vi hantera de tre dimensionerna (ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet) i ett gemensamt sammanhang. Därför lägger vi stor vikt vid att arbetet utformas på ett sådant sätt att olika discipliner inom universitets- och högskolevärlden deltar. Kanske i form av att studenter från olika discipliner gör ett gemensamt arbete eller genom ett nära samarbete med en aktiv referensgrupp med olika kompetenser?
Arbetet påbörjas med fördel redan under vårterminen men kommer att ha sin tyngdpunkt med redovisning under hösten 2005. Resultatet bör kunna redovisas i samband med en nationell konferens i mitten av november. Studenten bör vara svenskspråkig, för att kunna tillgodogöra sig såväl nationell som regional dokumentation i ämnet och för att kunna genomföra intervjuer.

Mer information om Regionförbundet i Kalmar län finns på www.kalmar.regionforbund.se.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.