Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-07

Vilket bemötande får flickor/kvinnor respektive pojkar/män vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vilket förhållningssätt har Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium - GTG - som verksamhet (organisation, medarbetare m fl) i mötet med eleverna? GTG önskar en kartläggning för att kunna skapa en åtgärdsplan som leder till att de flickor/kvinnor som påbörjat en industriteknisk utbildning också fullföljer denna.

Bakgrunden: Ett strategiskt arbete för ägarbolagen AB Volvo och Volvo Personvagnar AB är bl a att öka antalet kvinnliga medarbetare och därmed nå ut till det totala kundsegmentet.GTG har därför fått i uppdrag att öka rekryteringen av flickor/kvinnor till tekniska studier.
GTG ägs även av Göteborgs Stad. För mer information om gymnasiet se - http://www.gtg.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.