Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-15

Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ger vi våra elever en kunskapsbas som de kan bygga vidare på i högstadiet? Arbetar vi på ett tillfredsställande sätt med basämnena matematik, svenska och engelska? Det är frågor som ofta kommer upp i skolans pedagogiska diskussioner som rör kurs-och arbetsplaner, arbetssätt, metodik, läromedel mm.

Efter sex år flyttar eleverna till annan skola för högstadiet. Oftast har vi få eller inga kontakter med våra f d elever, så att vi kan följa upp hur det går för dem. Därmed vet vi inte heller vad de anser om den utbildning de fick hos oss. Räckte den till? Vad hade de behövt mer eller mindre av? Vad skulle ha varit annorlunda?

Målet och syftet med projektet är att göra en utvärdering kring ovanstående frågeställningar. Utvärderingen vänder sig till våra f d elever som nu går i år 9. (80 procent av eleverna går vidare till högstadiet i Skälltorpsskolan.) Projektet syftar också till att vara en hjälp i vår strävan efter att ge eleverna en så god undervisning som möjligt.
Kontakta bitr rektor Kristina Hellberg för vidare diskussion av förslaget [email protected]

Backatorpsskolan i Göteborg är en friskola med åk 1-6 som drivs av ett kooperativ. Skolan har 250 elever och finasieras genom skolbidrag från kommunen. http://www.backatorpsskolan.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.