Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Har bakterier förmåga att påverka uttrycket av Anti Mülleriskt hormon hos zebrafisk?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Zebrafiskar saknar könskromosomer och det är inte känt hur könsdifferentieringen styrs hos zebrafisk. Vi arbetar med gener som ingår i könsdeterminerings och differentierings kaskaden och är intresserade av signaler från miljön som kan påverka könsdifferentieringen. I detta projekt kommer vi att studera hur inflammationssvar kan påverka en gen i könsdetermineringskaskaden.

Bakterier, som E. coli, har lipopolysackarider (LPS) som aktiverar immunrespons i celler. Detta leder till uppreglering av gener som TNFalfa och NFkB. I en studie på däggdjur har man iakttagit att TNFalfa exponering leder till nedreglering av AMH genom att NFkB bildar heterodimerer med SF-1 (steroidogenic factor-1; FTZ-F1 homolog i däggdjur) och därigenom blockerar SF-1s induktion av AMH. Vi är nu intresserade av att studera vilken effekt uppreglering av NFkB har på uttrycket av AMH för att utreda om detta är en möjlig väg för miljöinducerad könsdifferentiering.

Studenten bör behärska grundläggande molekylärbiologiska metoder och vara intresserad av att arbeta med zebrafisk som försöksdjur. Arbetet inbegriper försöksdjurshantering, RNA extraktion och analys.

Nivå: D-uppsats (20p)

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.