Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Vilka gener uttrycks vid könsdifferentiering hos zebrafisk?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet avser identifiering av signaler som uppkommer under sexdifferentieringen hos zebrafisk. I de praktiska momenten ingår insamling av embryon, whole mount in situ detektion av signaler och realtids-PCR för kvantifiering av signaler. Nivå: D-uppsats (20p)

De genetiska mekanismerna bakom utveckling av hanar och honor är okänd vad gäller organismer utan könskromosomer. Även utan könskromosomer styr dock enskilda gener utvecklingen av testiklar och ovarier. Dessa gener kan i sin tur styras av faktorer i miljön. De gener vars uttrycksmönster vi är intresserade av att kartlägga är Sox9 (SRY-like HMG-box-9), FTZ-F1 (fushi tarazu factor 1), AMH (anti müllerian hormone), Dmrt1 (Doublesex and mab-3 related in testis 1), DAX1 (dosage-sensitive sex reversal, adrenal hypoplasia congenita, critical region on the X chromosome, gene 1), WT-1 (Wilms tumour 1), Wnt4 (Wingless in drosophila 4). Med kunskap om uttrycket av dessa gener kan man gå vidare och studera de som dels uttrycks under könsdifferentierings-perioden (20-30 dagar efter befruktning) och som även uppvisar könsberoende uttrycksmönster i vuxna individers gonader. Studenten bör behärska grundläggande molekylärbiologiska metoder och vara intresserad av att arbeta med zebrafisk som försöksdjur.

Önskvärda kvalifikationer är erfarenhet av molekylärbiologi och cellbiologi samt försöksdjurshantering.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.